Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού (1,5%) με Δοχείο Μονόραφο με Πλαστική Εσωτερική Επικάλυψη με Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Πυροσβεστήρας 2Lt - 3Lt Αφρού AFFF (6%) με Δοχείο Μονόραφo

με Πλαστική Εσωτερική Επικάλυψη και με Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Πυροσβεστήρας 6Lt - 9Lt Αφρού AFFF (6%) με Δοχείο Μονόραφο με Πλαστική Εσωτερική Επικάλυψη 

και Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Mανομέτρου.